Odkrywcy Łodzi VIII

W tym roku szkolnym, po przerwie związanej z pandemią, udało nam się wrócić do naszego projektu edukacyjnego Odkrywców Łodzi. Program obejmuje cykl bezpłatnych spacerów i warsztatów, skierowanych do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, szkół i placówek specjalnych. Powstał w oparciu o ofertę edukacyjną Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ wspierającym i promującym prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz łódzkiej oświaty.

W tej edycji poruszamy się po trzech trasach tematycznych:

  1. Spójrz na świat – optyka w sztuce. Zwiedzanie Muzeum Sztuki oraz warsztaty w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, przy ul. Legionów 27

Czas trwania: 1,5 h zwiedzanie + 1,5 h warsztaty

  1. Ignacy Łukasiewicz i inni – rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX w. na przykładzie Księżego Młyna + warsztaty w formie gry planszowej, przeprowadzonej w Schronisku przy ul. Zamenhofa

Czas trwania : 2 h + 1 h

  1. Trasa dla najlepszych – Tajemnice Cmentarza Starego  – zwiedzanie z przewodnikiem z wykorzystaniem questu. Uwaga! Poziom trudności: zawansowany :)

Czas trwania: 1,5 h