Tajemnice Starego Miasta – Park Staromiejski (ok. 2 godz., od II klasy szkoły podstawowej)

Gra miejska z wykorzystaniem kart pracy dostosowana do wieku uczniów. Może być uzupełniona o warsztaty plastyczne w siedzibie schroniska oraz projekcję filmu „Zaginiony kwartał”. Podczas gry odkrywamy m.in. którędy płynie rzeka Łódka, który król nadał Łodzi prawa miejskie oraz, w którym miejscu stała synagoga Altshtot.


Park Staromiejski (park Śledzia)

Park Staromiejski posiada trochę mylącą nazwę. Sugeruje ona, iż jest to jeden z najstarszych łódzkich parków, podczas gdy powstał on dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nazwa odnosi się nie do jego wieku, ale do miejsca - Starego Miasta, które stanowiło kiedyś centrum wsi, a po nadaniu praw miejskich w 1423 r., miasta. Miejsce to w XIX w. zupełnie zmieniło swój charakter. Zostało silnie zurbanizowane i zamieszkałe głównie przez ludność żydowską, ale także polską. Stały tu liczne kamienice, ryneczek rybny, jatki, synagoga, browar, a nawet fabryka czekolady. Większość z tych budynków została zniszczona przez Niemców podczas II wojny światowej, w ramach oddzielania getta łódzkiego od reszty miasta. Całą historię tego miejsca można obejrzeć na ciekawym i krótkim filmie zrealizowanego przez Adama Brajtera w ramach projektu: "W poszukiwaniu zaginionego kwartału". Jego uzupełnieniem jest makieta prezentowana w Muzeum Miasta Łodzi.