KOLONIE 2020

Z przyjemnością informujemy, iż Szkolne Schronisko Młodzieżowe, w ramach zadania powierzonego przez Miasto Łódź, organizuje kolonie w swoim ośrodku letnim w Grotnikach. Wypoczynek przeznaczony jest dla uczniów łódzkich szkół podstawowych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (głównie z klas I-VI).

Koszt pobytu dziecka to 150 zł. Szczegóły na dole strony.

Planowane są cztery turnusy:

  1. 29.06. - 11.07.
  2. 13.07. - 25.07.
  3.  27.07. - 08.08.
  4.  10.08. - 22.08.

Zbiórka i odbiór dzieci nastąpi przy al. Unii Lubelskiej (w pobliżu Aquaparku Fala)

Wyjazd - godzina  9 00,  powrót - 11 30

Ważne informacje:

- kartę kwalifikacyjną, potwierdzenie wpłaty (150 zł za dziecko) oraz oświadczenia należy złożyć w siedzibie Schroniska w Łodzi, przy ul. Legionów 27 do 23 czerwca

- z uwagi na niezwykle krótkie terminy (23 czerwca) i wyjątkową sytuację prosimy o terminowe i kompletne składanie wymaganych dokumentów

- zgodnie z wytycznymi GIS, jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, to obowiązkiem rodzica/opiekuna jest zgłoszenie tego faktu w karcie kwalifikacyjnej i dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Do pobrania

informacja szczegółowa       oświadczenia    lista rzeczy do zabrania (łącznie z maseczkami itp.)      procedury bezpieczeństwa          

Płatność

Wpłaty za pobyt dzieci na koloniach w Grotnikach należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Schroniska:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi

91-069 Łódź, ul. Legionów 27

GETIN NOBLE BANK SA BIC/SWIFT: GBGCPLPK  16 1560 0013 2026 0040 1344 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr turnusu - kolonie w Grotnikach

Kopię potwierdzenia wpłaty należy dołączyć do wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Opłata za pobyt dziecka na koloniach wynosi 150 złotych (sto pięćdziesiąt złotych).

Na indywidualne prośby - do płatności wystawimy fakturę na wskazane dane (imię i nazwisko rodzica, na którego ma zostać wystawiony dokument oraz jego dokładny adres zamieszkania).